V Optickom centre Evergreen – očná ambulancia, ponúkame odborné komplexné služby optometristov, očných lekárov a očných optikov. Komplexnosť ponúkaných služieb, spája očné vyšetrenie s biometrickým meraním a inteligentným zameraním. Našim cieľom je najostrejšie videnie pre všetkých.

 Služby očnej ambulancie:

Oftalmologické vyšetrenie
Vyšetrenie detí od 6 rokov
Plus Optix pre deti od 6 rokov
Vyšetrenie na vodičský a zbrojný preukaz
Vyšetrenie zrakovej ostrosti
Vyšetrenie farbocitu, zorné pole – perimeter
Vyšetrenie očného pozadia
Aplikácia kontaktných šošoviek
DNEyeScaner pre multifokálne okuliare – Rodenstock

Ak si chcete dnes objednať očné vyšetrenie alebo sa porozprávať s členom nášho tímu o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa starostlivosti o oči, zavolajte nám dnes na čísla 0948 / 123 100, 0948 133 134, 034/7722037

Paskal 3D – vyšetrenie zrakovej ostrosti

3D robí refrakciu zážitkom a poskytuje prvotriedne výsledky. Paskal 3D v súčasnosti ponúka viac ako 80 testov videnia. Počas vyšetrenia a testovania zraku je mozog nútený pracovať a skladať videný obraz.

Paskal 3D umožňuje celú monokulárnu refrakciu v binokulárnych podmienkach ako 3D refrakčný systém. To,čo robí bežne, robí aj pri korekcii zraku pomocou technológie Paskal 3D. Takto nameraná korekcia je presnejšia a komfortnejšia pre každodenné používanie. Na novú korekciu sa nositeľ okuliarov lepšie adaptuje.

EasyScan – vyšetrenie očného pozadia

Pri vyšetrení očí EasyScan sa skenuje očné pozadie bez použitia kvapiek, bezbolestne a za krátku dobu. Easyscan umožňuje ľahko odhaliť očné stavy ako je diabetes retinopatia AMD, makulárna degenerácia, glaukóm a ďalšie. Anomálie na očnom pozadí rozpozná aj vo veľmi ranných štádiách a to bez zjavných problémov zákazníka.

Laser EasyScan skenuje lúčom sietnicu a vytvára obraz zhora na dol, čo znamená, že v čase snímania je osvetlená iba malá časť sietnice – namiesto celej sietnice naraz, ako pri tradičnej kamere na pozadí.

Cielené svetlo je iba v mieste kde je potrebné: preto EasyScan pracuje s malými lúčmi a vytvára ostré obrázky ako britva.

DNEye Scanner 2+

 • Najmodernejší spôsob testovania zraku všetkých čias.
 • Na základe subjektívnej refrakcie a nameraných abeometrických a biometrických hodnôt sme každému zákazníkovi schopný prepočítať okuliarové šošovky presne na mieru a plne tak využiť individuálny zrakový potenciál.
 • Výsledkom sú okuliare umožňujúce:
  -maximálne ostré videnie
  -perfektne videnia aj za šera a tmy
  -najširšie oblasti videnia
  -prirodzené vizuálne dojmy

Rodenstock ImpressionIST3

Rodenstock ImpressionIST umožňuje zmerať okuliare na tvári zákazníka vo všetkých troch rozmeroch a preniesť tieto merania optimalizovaným spôsobom do výroby multifokálnych okuliarov. 3D video centrovací systém zohľadnuje a spracováva PD meranie, vzdialenosť rohoviek CVD,
uhol tváre a pantoskopický náklon.

Meranie na ImpressionIST3 je ideálne skombinovať s výsledkami vyšetrenia na DNEye scanner2 . Len kombináciou všetkých týchto meraní a zakomponovanie údajov do výroby multifokálnych okuliarov vzniknú FreeSingPRO s vynikajúcou kompatibilitou ponúkajúce optimalizované zorné polia zodpovedajúce vášmu životnému štýlu.

Vyšetrenie Plusoptix – pre deti od 6 mesiacov

Plusoptix je screeningový prístroj určený pre použitie u batoliat a detí. Prístroj pomáha optometristom pri screeningu amblyopie ( tupozrakosti ) a refrakčných porúch.

Včasným diagnostikovaním a odhalením niektorých porúch vývoja videnia dáva deťom nádej na úspešnú liečbu.

Meranie vnútroočného tlaku

Jednou z najčastejších príčin slepoty na svete je zelený zákal ( glaukóm). Glaukóm je ochorenie, pri ktorom dochádza k trvalému poškodeniu zrakového nervu.
Najčastejšou príčinou je zvýšený vnútroočný tlak.